Contact

Contact information:

Company: CZECH IT CLUSTER, družstvo
Address: Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Registered: Dr 8782 vedená u Městského soudu v Praze
Established: 7. 5. 2010
ID: 29218233
VAT: CZ29218233
Email: info@czech-itc.cz

QR code

qr_code_2