Contact

Contact information:

Company: CZECH IT CLUSTER, družstvo
Address: Srázná 4837/21, 586 01 Jihlava
Registered: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl Dr., vložka 4949
Established: 7. 5. 2010
ID: 29218233
VAT: CZ29218233
Email: info@czech-itc.cz

QR code

qr_code_2