CZECH IT CLUSTER je seskupením zejména malých a středních společnosti z oboru informačních technologií převážně z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, vzdělávacích institucí a řady partnerských organizací. Členové Klastru sdílejí společnou vizi Cloud Computingu (CC) jako hlavního směru rozvoje trhu informačních technologií v průběhu příštích pěti let.

Cílem CZECH IT CLUSTER je podpora růstu konkurenceschopnosti členských podniků založené na rozvoji společné softwarové platformy Klastru umožňující efektivně vyvíjet, testovat a poskytovat software jako službu (SaaS). Členové Klastru získají, díky sdíleným znalostem a vývojovým nástrojům, silnou konkurenční výhodu a obsadí významný podíl na vznikajícím globálním trhu poskytovatelů software jako služby.