Zájemci o členství

Členství v Klastru

  • Členem Klastru se může stát IT firma, společnost či instituce, jejíž činnost navazuje na obor informačních technologií.
  • Členství v Klastru vzniká schválením členské přihlášky či Rámcové smlouvy o klastrové spolupráci představenstvem Klastru.
  • Členství v Klastru je bezplatné.
  • Právem člena je účastnit se jakéhokoliv projektu Klastru. Účast na projektu může být spojena s povinností spolufinancovat náklady projektu.
  • Účast na jednotlivých projektech Klastru je dobrovolná a otevřená pro všechny členy.