Orgány

CZECH IT CLUSTER, družstvo je založeno podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník. Je vůdčím členem Klastru a zastupuje ho vůči třetím osobám.

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která volí představenstvo a kontrolní komisi družstva.

Organizační struktura:

org_str_cs