Vize a cíle

Poslání Klastru

Posláním Klastru je podpora zvyšování konkurenceschopnosti svých členů realizací společných inovačních projektů a propojení vazby mezi podnikatelskou a akademickou sférou s cílem podpořit růst intenzity a rychlosti šíření inovací do praxe.

 Vize Klastru

Do pěti let bude CZECH IT CLUSTER nejvýznamnějším středoevropským SaaS ekosystémem, založeným na:

  • společné klastrové infrastruktuře
  • vlastní aplikační platformě CZECH IT CLUSTER
  • SaaS aplikacích členů jádra klastru
  • podpůrných službách členů vnitřního okolí klastru

Hlavní cíle Klastru

Mezi hlavní cíle Klastru patří:

  • vytvoření společné vývojové platformy, která umožní členským společnostem realizovat společné inovační projekty,
  • podpora transferu znalostí z akademické sféry do komerčně orientovaných produktů,
  • koordinace klastrové spolupráce a tvorby technických i podnikatelských standardů uvnitř klastru,
  • zvýšení konkurenceschopnosti svých členů.

Dlouhodobé cíle Klastru

Dlouhodobé cíle Klastru vycházejí z jeho poslání (podpora růstu konkurenceschopnosti členů klastru v oblasti poskytování „software jako služba“) a vize (vybudování špičkového středoevropského SaaS ekosystému).

Dlouhodobým cílem CZECH IT CLUSTERU je vytvořit fungující SaaS ekosystém s vlastní aplikační platformou (společné vývojové prostředí, komunikační rozhraní, aplikační knihovny, know-how a standardy), které společně budou vytvářet podmínky pro dlouhodobou systematickou spolupráci mezi členy Klastru, která podpoří vznik inovací a rozvoj konkurenceschopnosti jak po dobu realizace projektu, tak po jeho dokončení.