Big Data

Program: OP PIK – Aplikace

Realizace: 2015-2018

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0005048

 

Probíhající projekt je zaměřen na vývoj software pro zpracování, vizualizaci a analýzu nestrukturovaných dat velkého objemu v reálném čase. Architektura nového software bude umožňovat jeho poskytování formou služby (as a Service). Výstupem projektu bude otevřená platforma BDaaS (Big data as a Service – big data jako služba), která bude zahrnovat všechny vrstvy typické pro oblast Big Data.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK, program Aplikace – I. výzva.