Datové centrum CZECH IT CLUSTER

Program: OPPI – ICT a strategické služby

Realizace: 2014-2015

 

Projekt byl zaměřen na vybudování společného datového centra CZECH IT CLUSTER. V rámci projektu byl pořízen potřebný SW a HW (servery, storage a síťová infrastruktura). V průběhu projektu bylo vytvořeno 33 nových pracovních míst (tj. více než 23 ročních pracovních jednotek) relevantních vzhledem k projektu.  Zprovoznění společného datového centra (společná hardwarová infrastruktura) umožňuje klastru a členům klastru zvýšit kvalitu, rozsah a efektivnost poskytovaných služeb cloud computingu.