CZECH IT CLUSTER

Program: OPPI – Spolupráce – Klastry

Realizace: 2011-2013

 

V rámci tohoto projektu bylo realizováno 26 společných projektů, z toho 20 vývojových. Výzkumné aktivity projektu byly rozděleny do dvou základních oblastí:

  1. Standardizace cloudových služeb – mapování jednotlivých oblastí Cloud computingu, včetně benchmarkingu nejvýznamnějších globálních poskytovatelů cloudových služeb. Výstupem těchto projektů jsou doporučené postupy a softwarové nástroje pro optimalizaci výběru cloudových služeb pro různé typy aplikací. Výzkum byl zaměřen především na oblast cloudové infrastruktury (IaaS) a platforem (PaaS), zabezpečení cloudových služeb, integrace informačních služeb do cloudových aplikací a modelování obchodních procesů v prostředí cloudu.
  1. Aplikační knihovny – byly vyvíjeny specializované zdrojové a aplikační knihovny pro zvýšení produktivity vývoje nových aplikací. Jejich využití posiluje kompatibilitu aplikace s platformou, zvyšuje možnosti integrace s jinými aplikacemi běžícími na platformě a zjednodušuje proces aktualizace.