Rozvoj CZECH IT CLUSTER

Program: OPPI – Spolupráce – Klastry

Realizace: 2013-2015

 

V rámci projektu bylo realizováno 8 společných projektů, z toho 7 vývojových. Projekty byly rozděleny do dvou základních oblastí:

  1. Projekty zaměřené na výzkum software pro vývoj a testování SaaS aplikací. Součástí projektů je zpracování metodiky pro efektivní využívání nových vývojových softwarů. Výstupy těchto projektů rozšířily vývojové prostředí klastru a jsou využívány jak při realizaci projektů společného výzkumu, tak při vývoji individuálních komerčních členských aplikací, založených na klastrové SaaS platformě.
  1. Projekty zaměřené na výzkum aplikačních knihoven a jejich komponent. Výstupy projektů AK rozšiřují oblasti pokrytí aplikačními knihovnami vyvinutými v minulém období. Jednotlivé komponenty aplikačních knihoven jsou využívány členskými společnostmi jako základní stavební prvky při vývoji nových softwarů.